projekt STAR AS YOU ARE

„Každá generace chce zachytit lidské tělo. Po svém a znova.“

Fotografie: Veronika Hanušová / Kresby: Matěj Görner

Matěj ve svých kaligrafických malbách klade důraz na intenzitu tahů. Veronika se snaží najít a zachytit momenty, jež modela definují hlouběji než jen po té stránce vizuální. Hlavními hrdiny časosběrného projektu jsou ovšem samotní modelové. Fotografie a kresby nabízí intimní pohled do jejich nevšedních příběhů. Jde o lidi často ne plně integrované do současného světa, přičemž každý z nich volí jiný přístup, jak čelit svým životním výzvám. I přes tento společný rys je každý z modelů naprostý solitér a v jeho životním příběhu by se dala jen těžko hledat podobnost, či návaznost s příběhem jiného modela. Přesto výběr fotografií a kreseb vytváří ucelený soubor s jasně čitelným dialogem.